Home / Blog / Veranderende patiënt en zorgvraag voor tandartsen

Veranderende patiënt en zorgvraag voor tandartsen

Tandarts

Auteur: Jerry Groot
Leestijd: 5 min

Jerry Groot – Eigenaar en Consultant

De zorg verandert, wij helpen praktijken om mee te bewegen maar wel hun eigen karakter te behouden.

Veranderende patiënt en zorgvraag voor Tandartsen

In dit artikel lees je: 

 • Dat de doelgroepen voor tandartsen veranderen 
 • Dat patiënten zich veel kritischer gedragen 
 • Wat dit betekent voor de tandarts-praktijkhouder

De doelgroepen voor tandartsen veranderen

Het aantal ouderen en met name 65-plussers neemt de komende jaren toe. In 2012 waren en nog 2,7 miljoen 65-plussers. In 2041 zijn dat er naar verwachting 2,7 miljoen en in 2060 zijn het er 4,7 miljoen. Door deze demografische ontwikkelingen krijg je als tandarts te maken met een oudere populatie in je doelgroep en klantenbestand.

Deze categorie mensen, maar ook anderen, willen in toenemende mate hun eigen gebit houden en kiezen daarom voor meer en uitgebreidere behandelingen. Ze zijn bereid om hierin meer te investeren en verkiezen dit boven een hele of gedeeltelijke gebitsprothese.

Daarnaast ontstaan er meer specifieke risicogroepen. Bij jeugdigen zien we bijvoorbeeld een achteruitgang in de mondgezondheid. Er zal hierdoor meer vraag ontstaan naar specifieke, complexe curatieve en restauratieve mondzorg.

De meer specifieke vragen en door technologische ontwikkelingen toenemende mogelijkheden voor behandelingen vragen om meer maatwerk door de tandarts. Er is een trend zichtbaar waarbij tandartsen zich specialiseren. De toenemende specifieke vragen en behandelingen zorgen er ook voor dat men steeds vaker verwijst naar een specialist.

Vanuit cliëntenperspectief is goede mondzorg veel meer dan alleen de technische zorg zelf.

Meer mondige en kritische cliënten

De patiënten in de tandartspraktijk worden steeds mondiger en kritischer. Omdat binnen de mondzorg de focus vooral op preventie ligt, voelen tandarts patiënten zich ook meer “cliënt” dan “patiënt”. Dat verlangt een meer cliëntgerichte houding van de tandartsen naar zijn klanten, waarbij hij meer uitleg over en inzicht geeft in de methoden die hij hanteert.

Hij moet transparant zijn over de consequenties en kosten van behandelingen en de resultaten die hij daarmee voor de klant haalt. Via het internet en zoekmachines als Google is het voor mensen steeds beter mogelijk zich in te lezen en inhoudelijke vragen te stellen. Daar komt bij dat de klant de afspraak bij de tandarts aan zijn eigen agenda wil aanpassen en niet andersom.

doelgroepen voor tandartsen veranderen

Wat betekent dit voor de tandartspraktijk houder?

Vanuit cliëntenperspectief is goede mondzorg veel meer dat alleen de technische zorg zelf. Mondzorg Professionals zijn van oudsher vooral gefocust op het leveren van een technisch goed product of goede dienst. Dat is inmiddels niet meer genoeg.

Een prettige en persoonlijke benadering waarbij mensen pro-actief en goed geïnformeerd worden, hoort echt bij de basis van moderne mondzorg. Dat vergt goede systemen voor informatievoorziening en een cliëntgerichte organisatie in de praktijk.

Omdat cliënten veel kritischer zijn, zal een tandarts steeds meer moeten concurreren met andere praktijken. Een belangrijk systeem voor informatievoorziening is bijvoorbeeld een gebruiksvriendelijke en inhoudelijk sterke website, waarmee de tandarts zijn praktijk positioneert en zijn specialisme duidelijk maakt. Ook voor het aantrekken van nieuwe, specifieke doelgroepen zijn online marketing tools als Google heel geschikt.

Een groeiend aantal tandartsen richt zich dan ook op een aantal deskundigheidsgebieden. Schaalvergroting en het verdelen van taken binnen de praktijk vergroten de mogelijkheden tot specialisatie. In een voor de cliënt complexere praktijksetting moet het duidelijk zijn wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is.

De tandarts zal zijn praktijk strak moeten organiseren op de vraag van de markt. Ook duurzaamheid speelt hierbij een steeds sterkere rol. De maatschappij – en dan vooral mensen met toegang tot informatie – hecht steeds meer waarde aan het voorkomen van negatieve effecten van de huidige manier van leven voor toekomstige generaties.

Hoe helpt Medifactor zorgprofessionals bij online marketing?

Of het nu gaat om groei voor jouw praktijk, cliënten aantrekken die bij jouw specialisme passen, het borgen van jouw identiteit in de zorgketen of het effectiever helpen van bestaande cliënten. Medifactor helpt jou stapsgewijs deze doelen te bereiken.

Met onze medische, marketing en bedrijfskundige kennis kunnen wij jou als zorgpraktijkhouder op elke schaal helpen bij de ontwikkeling van jouw praktijk.

Wie is Medifactor

Wij zijn er voor zorgorganisaties die een duidelijke koers willen varen.

Of het nu gaat om groei voor jouw praktijk, cliënten aantrekken die bij jouw specialisme passen, het borgen van jouw identiteit in de zorgketen of het effectiever helpen van bestaande cliënten. Medifactor helpt jou stapsgewijs deze doelen te bereiken.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Telefoongesprek met een online zorgmarketing expert

  +31 (0)850292512

  [email protected]

  Blijf op de hoogte

  Uitgelichte Artikelen

  Complete Online Marketing voor Tandartsen

  Complete Online Marketing voor Tandartsen

  Online Marketing voor Mondzorgspecialisten Complete online marketing voor TandartsenBinnen de online marketing voor tandartsen en paramedici zijn er vijf tot tien kanalen te onderscheiden om nieuwe cliënten aan te trekken en bestaande cliënten te blijven prikkelen....

  Lees meer
  ×

  Welkom!

  Zorgpraktijk winstgevend maken? Stel vrijblijvend al je vragen

  × Sparren met Medifactor