Home / Blog / De online psycholoog: de groei van digitale consulten

De online psycholoog: de groei van digitale consulten

Psychologen

Auteur: Jerry Groot
Leestijd: 5 min

Jerry Groot – Eigenaar en Consultant

De zorg verandert, wij helpen praktijken om mee te bewegen maar wel hun eigen karakter te behouden.

De online psycholoog: de groei van digitale consulten

In dit artikel lees je: 

 • Over de groeiende vraag naar online psychologen 
 • Voor welke therapieën en klachten dit in het bijzonder geldt
 • Hoe jij als psycholoog deze kansen kan benutten

Groeiende vraag naar online psychologen

Werd in 2015/16 nog gemiddeld 500 tot 1000 keer per maand in Google gezocht naar psychologen die online consulten en behandelingen boden, in 2020/21 is dat aantal verdriedubbeld. 

En ook vooral in de periode 2020 naar 2021 heeft dit een spurt genomen. Volgens een rondgang van VGZ bij diverse GGZ -behandelaars werden in deze periode 30% meer video-consulten gedaan. Bij een aantal van de behandelaren uit dit onderzoek daalde het aantal fysieke contactmomenten met cliënten zelfs met 70%. 

Uit een ander onderzoek van PWC blijkt daarnaast ook dat 55% van de cliënten na de lockdown en corona periode, online therapie wil blijven volgen. Dat is een sterke verandering ten opzichte van de tijd voor corona, want toen werden videoconsulten nauwelijks ingezet. 

Ook zien we een grotere variatie en volume in Google qua vraag naar specifieke therapieën, die eerder heel klein waren of niet voorkwamen. We kunnen hiermee dus wel vaststellen dat een nieuwe werkwijze zijn intrede heeft gedaan in de markt voor psychologen en hun cliënten.

Kansen voor specialismen, therapieën en klachten

Hoe ziet die marktvraag eruit? Omdat een aantal van onze klanten zich specifiek richt op het het geven van online hulp, hebben wij deze markt meerdere keren in kaart gebracht en geanalyseerd. 

Er wordt niet alleen gezocht op psychische hulp die specifiek online en digitaal wordt aangeboden. Het gaat ook om specifieke therapieën en klachten waarbij expliciet om online hulp wordt gevraagd. 

Hier daarvan een aantal voorbeelden. Het gaat hierbij om zoektermen die mensen in Google invoeren. 

 • online therapie/behandelen depressie
 • online therapie/behandelen angststoornis
 • online therapie/behandelen ptss
 • online cognitieve gedragstherapie 
 • emdr beeldbellen 

Hoe trek je deze mensen aan en hoe bereik je ze?

De marktvraag naar online psychische hulp is zeer sterk gegroeid de afgelopen 5 jaar.

Online marketing voor online psychologen

Er zijn diverse patiënt journeys te onderscheiden, maar voor dit artikel houden we het op de zorgvragers die al weten dat ze online hulp willen en daar – volgens eerder genoemde zoektermen – actief naar op zoek gaan. 

En eveneens “beperken” we de online marketing in dit stuk tot de vindbaarheid in Google. Want we zien dat hier de eerste en grootste winst te behalen is. Concreet bedoelen we tekstadvertenties met Google Ads, een gebruiksvriendelijke en duidelijke website en die tot slot al dan niet goed voorzien van is van relevante content. 

Met relevante content bedoelen we enerzijds landingspagina’s die bezoekers aanzetten tot actie. Die zijn vooral geschikt voor bezoekers uit Google Ads. Uit kennis, ervaring en data weten we namelijk dat die eerder geneigd zijn tot het meteen maken van een afspraak. 

Relevante content anderzijds betekent uitgebreide blogs waarin klachten en therapieën worden beschreven, oplossingen en behandelingen aan bod komen en natuurlijk het nut en voordeel van online therapie. 

Als je deze drie online marketing kanalen goed inricht, creëer je een duurzame stroom bezoekers naar jouw website waarvan gemiddeld 3% contact neemt.

Google Ads online psycholoog

Voordelen van online psychische hulpverlening

Deze veranderde werkwijze brengt ook een aantal voordelen met zich mee. Zo meldt iPractice dat de behandelcapaciteit van GZ-psycholgen met 40% gestegen is door digitale consulten. Er kunnen meer mensen worden geholpen en ook sneller. Dat is goed voor het terugdringen van wachtlijsten. 

En zo is er ook het verhaal van een patiënt die na EMDR-therapie, ondersteund moet worden in de reis naar huis. Daarvoor moet dus steeds iemand worden gevraagd. Met de online therapie hoefde dat niet meer er was sprake van een reeks effectieve behandelingen. 

In onze klanten en relatiekring groeien de positieve ervaringen met online therapie, zowel aan de kant van de behandelaar als de patiënt. Natuurlijk dienen praktische zaken als veiligheid en AVG regels goed te worden geborgd. 

Mocht je deze stap willen maken en meer patiënten aan willen trekken die online therapie een geschikte methode vinden, vraag ons dan vooral vrijblijvend om advies om jezelf of jouw praktijk hiervoor online te positioneren.

Wie is Medifactor

Wij zijn er voor zorgorganisaties die een duidelijke koers willen varen.

Of het nu gaat om groei voor jouw praktijk, cliënten aantrekken die bij jouw specialisme passen, het borgen van jouw identiteit in de zorgketen of het effectiever helpen van bestaande cliënten. Medifactor helpt jou stapsgewijs deze doelen te bereiken.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Telefoongesprek met een online zorgmarketing expert

  +31 (0)850292512

  info@medifactor.nl

  Blijf op de hoogte

  Uitgelichte Artikelen

  ×

  Welkom!

  Zorgpraktijk winstgevend maken? Stel vrijblijvend al je vragen

  × Sparren met Medifactor