Home / Blog / Conversie optimalisatie voor een zorgpraktijk website

Conversie optimalisatie voor een zorgpraktijk website

Marketing

Auteur: Jerry Groot
Leestijd: 5 min

Jerry Groot – Eigenaar en Consultant

De zorg verandert, wij helpen praktijken om mee te bewegen maar wel hun eigen karakter te behouden.

Conversie optimalisatie voor een zorgpraktijk website

In dit artikel lees je: 

 • Waarom Medifactor conversie analyses maakt voor zijn klanten 
 • De cijfermatige aanpak van een conversie analyse 
 • Concrete acties om de conversie van een zorgpraktijk website te verhogen

Waarom maken wij conversie analyses?

Wanneer je als zorgprofessional een tijd planmatig aan online marketing hebt gedaan, dan heb je een relevante bezoekersstroom naar jouw website opgebouwd. Als dit goed gedaan is, kan dit oplopen tot een paar duizend bezoekers per maand die voor jou komen met een zorgvraag die bij jouw praktijk past. 

Bij de ene praktijk gaat dit wat sneller dan bij de. Een en ander hangt af van het specialisme en de marktvraag, voornamelijk gemeten uit het aantal vragen die erover wordt gesteld in Google. Maar in het algemeen genomen gaat de teller na één jaar goed lopen. En vanaf daar kan het hard gaan. 

Voor een aantal zorgpraktijken waarvoor wij drie jaar of langer voor werken, gaat het om 3000, 5000 en soms wel 10000 bezoekers per maand. Je kunt je voorstellen dat het dan echt heel interessant wordt om de conversie van 1% naar 1,5% te tillen.

De cijfermatige aanpak van een conversie analyses

Hoe start je met het maken van zo’n analyse? Eerst breng je de huidige situatie in kaart. Je schrijft op wat er daadwerkelijk gebeurd en hanteert zaken als het pareto principe. Geprojecteerd op bedrijven zegt die bijvoorbeeld dat bijna altijd 80% van je resultaat komt uit 20% van je activiteiten. 

Om het zo concreet mogelijk en praktijkgericht (mooie woordspeling trouwens) te maken, laten wij in dit artikel de analyse zien naar een van onze klanten. Voor de discretie hebben de namen gecensureerd, maar we kunnen wel zeggen dat paramedische praktijk is. De url’s zijn gefingeerd en we noemen de klant “paramedische praktijk Jan”.

Je start door precies op te schrijven wat er daadwerkelijk gebeurd en hanteert zaken zoals het pareto principe.

Prognose conversie percentage / verwachte contactmomenten nieuwe paramedische praktijk Jan

Hoi Jan, 

Hierbij de prognose van het aantal verwachte contactmomenten dat wij denken te gaan realiseren zodra de nieuwe website online is. De afgelopen maanden zijn er duizenden mensen op de website geweest die allemaal orthopedische vraagstukken hebben. 

Een deel daarvan converteert (contactmomenten) en een deel niet. Wij denken dat wij met de nieuwe website meer conversie kunnen gaan behalen. 

Jij wil een extra locatie openen. Voor jullie is het belangrijk te weten hoeveel patiënten jullie straks kunnen verwachten uit de website. Hieronder lezen jullie hoeveel dat er mogelijk kunnen worden er hoe we op dat getal gekomen zijn. 

Let op: het gaat in dit rapport om organische bezoekers.

Cijfers pagina’s

Uitleg berekening

Directe conversies op de blogpagina’s zijn er niet. Dit betekent dat wanneer er bezoekers op een bepaalde blogpagina komen dat zij niet direct contact op kunnen nemen op die pagina ( dat wordt straks anders). Men klikt door de website en besluit dan contact op te nemen. 

Die meten wij wel, alleen weten wij niet via welke pagina ze komen. Op de eerst genoemde pagina hieronder  (algemene pagina orthopedie) zien we dat wel. We zien dat die pagina afgelopen jaar 1337 bezoekers heeft gehad met 19 contactmomenten. 

Dat komt neer op een conversie percentage van 1,4%. Dat getal mogen we dan ook gebruiken voor de rest van de orthopdische pagina’s. Zie hieronder de berekening: 

Totaal organische aantal bezoekers afgelopen jaar ( 1-8-2020 tot 31-7-2021) 

https://paramedischepraktik.nl/orthopedische-klachten/

1337 bezoekers

19 contactmomenten

Conversiepercentage 1,4

Per maand: 1,58

Cijfers Top 10 content pagina’s (1-8-2020 tot 31-7-2021)

Hieronder zie je de top 10 best bezochte pagina’s. Bovenstaande berekening zal zoals gemeld ook voor deze pagina’s toegepast worden.

1. https://paramedischepraktijk.nl/wat-te-doen-bij-een-meniscusblessure/

Aantal bezoekers: 7.591

Conversies(1,4%): 106

Maandelijks: 9

2. https://paramedischepraktijk.nl/hoe-kan-ik-het-herstel-van-een-tenniselleboog/

Aantal bezoekers: 5.941

Conversies(1,4%): 83

Maandelijks: 7

3. https://paramedischepraktijk.nl/heb-ik-een-hamstringblessure/

Aantal bezoekers: 2.297

Conversies(1,4%): 32

Maandelijks: 3

4. https://paramedischepraktijk.nl/wordt-shint-splint-vaak-onderschat/

Aantal bezoekers: 1.502

Conversies(1,4%): 21

Maandelijks: 2

5. https://paramedischepraktijk.nl/meest-voorkomende-enkelblessures/

Aantal bezoekers: 1.417

Conversies(1,4%): 20

Maandelijks: 1,7

6. https://paramedischepraktijk.nl/heb-ik-een-spierscheuring/

Aantal bezoekers: 1.229

Conversies(1,4%): 17

Maandelijks: 1,4

7. https://paramedischepraktijk.nl/hoe-weet-ik-of-ik-last-heb-van-een-schouder-uit-de-kom/

Aantal bezoekers: 1.168

Conversies(1,4%): 16

Maandelijks: 1,3

8. https://paramedischepraktijk.nl/nog-steeds-last-oude-hersenschudding/

Aantal bezoekers: 1.150

Conversies(1,4%): 16

Maandelijks: 1,3

9. https://paramedischepraktijk.nl/heb-ik-een-peesontsteking/

Aantal bezoekers: 1.081

Conversies(1,4%): 16

Maandelijks: 1,3

10. https://paramedischepraktijk.nl/hulp-bij-een-slijmbeursontsteking/

Aantal bezoekers: 997

Conversies(1,4%): 14

Maandelijks: 1,2 

5 best scorende pagina’s buiten de top 10

 • https://paramedischepraktijk.nl/knie-op-slot/
 • https://paramedischepraktijk.nl/herstel-van-carpaal-tunnel-syndroom/
 • https://paramedischepraktijk.nl/hulp-bij-beknelde-zenuw-in-de-rug/
 • https://paramedischepraktijk.nl/heuprevalidatie/
 • https://paramedischepraktijk.nl/revalidatie-na-kruisbrandblessure/

Aantal bezoekers: 2601

Conversies(1,4): 36

Maandelijks: 3

Rest pagina met minimaal 10 bezoekers

Aantal bezoekers: 1575

Conversies(1,4%): 22

Maandelijks: 1,8

Totaal alle pagina’s

Totaal aantal bezoeker best bezochte orthopedische pagina’s (blogs). 

Aantal bezoekers: 26.974 ( afgerond 27.000)

conversies(1,4%): 399

Maandelijks: 33

Zoals je hierboven kunt zien zijn er afgelopen jaar gemiddeld 33 conversies/contact momenten per maand uit de blogs gekomen.

Verwachtingen 

Verwachting aantal bezoekers komend jaar vanaf nu. 

Bovenstaande cijfers zijn natuurlijk uitgegaan van de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar. Naar verwachting zullen de bezoekers aantallen over het komende jaar hoger zijn. Onderstaand grafiek laat zien waar deze verwachting vandaan komt.

Conversie optimalisatie zorgpraktijk

Je ziet dat de bezoekersaantallen vanaf 1 januari 2021 significant toenemen. Dit zijn weliswaar bezoekersaantallen van de gehele website, echter is de helft van de top 10 best bezochte pagina’s orthopedische pagina’s dus we mogen deze trend ook aanhouden voor orthopedie. 

Je ziet dat er sinds april minimaal 200 bezoekers per dag op de website zijn geweest. De laatste 3  maanden zijn dit er zelf 250 per dag. Dit komt neer op 41.800 bezoekers op de website het afgelopen half jaar. Over het gehele jaar gezien  waren dit er 60.600. Dat betekent 70% van het totale aantal bezoekers de website afgelopen jaar bezocht heeft. Dat is ruim 2,3 x zoveel als het eerste half jaar. Wanneer deze trend doorzet betekent dit een flinke groei in het aantal bezoekers. 

Verwachting conversie percentage

Met de nieuwe website verwachting wij een conversiepercentage van 2,8%. Dit is op basis van ervaring op andere ( door ons gemaakte) websites. Daar halen we dit percentage ook. Het verschil zit hem in de gehele opbouw ( zogeheten funnel) en de customer journey op de website. Daar gaan we een flinke verbeterslag in slaan. 

Scenario’s

Op basis van bovenstaande gegevens (cijfers afgelopen jaar en verwachtingen) kunnen wij 3 scenario’s maken. Best, medium en worst-case. Zie hieronder waar de scenario’s van uitgaan en welke getallen daaruit komen. 

Best-case

Wanner we uitgaan van best-case scenario betekent dit dat we uitgaan van de bezoekersaantallen van het afgelopen half jaar en dat we met de nieuwe website een conversiepercentage gaan halen 2,8%. 

In het laatste half jaar zijn er 70% van het totaal aantal bezoekers van het gehele jaar op de website geweest.  Voor orthopedie waren het er afgerond 27.000. 70% daarvan is 18.900 bezoekers. Dat x 2 = 37.800 bezoekers. Met een conversiepercentage van 2,8 betekent dit 1058 contactmomenten. Dit zijn 88 contactmomenten per maand. 

Medium-case (realistisch) 

Wanner we uitgaan van medium-case scenario betekent dit dat we ervan uitgaan dat de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar hetzelfde blijven maar dat we met de nieuwe website een conversie percentage van 2,8% gaan behalen. Dit betekent dat dat we met 27.000 bezoekers (27.000 x 0,028) 756 contactmomenten per jaar gaan realiseren. Dit zijn 63 contactmomenten per maand.

Worst-case

Wanner we uitgaan van worst-case scenario betekent dit dat we uitgaan van de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar (wat zeer onwaarschijnlijk is) en dat we met de nieuwe website geen conversiepercentage gaan halen van 2,8%, maar slechts 2% als we wat voorzichtiger zijn. 

Dat betekent hetvolgende. 

27.000 x 0.02= 540 contactmomenten per jaar. Dit zijn 45 contactmomenten per maand

Conclusie

Wanneer we uitgaan van worst-case scenario mogen we, wanneer de nieuwe website online staat, 45 contactmomenten per maand verwachten. Let op, dit zijn contactmomenten, niet direct patiënten. Anders dan nu zullen dit grotendeels waardevolle contactmomenten zijn. Dit gaan we bereiken door mensen veel beter te informeren dat het om een intensief, doelgericht revalidatietraject gaat

Wie is Medifactor

Wij zijn er voor zorgorganisaties die een duidelijke koers willen varen.

Of het nu gaat om groei voor jouw praktijk, cliënten aantrekken die bij jouw specialisme passen, het borgen van jouw identiteit in de zorgketen of het effectiever helpen van bestaande cliënten. Medifactor helpt jou stapsgewijs deze doelen te bereiken.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Telefoongesprek met een online zorgmarketing expert

  +31 (0)850292512

  [email protected]

  Blijf op de hoogte

  Uitgelichte Artikelen

  ×

  Welkom!

  Zorgpraktijk winstgevend maken? Stel vrijblijvend al je vragen

  × Sparren met Medifactor