Home / Blog / Niet gecontracteerde zorg en marketing op specialisaties

Niet gecontracteerde zorg en marketing op specialisaties

Marketing

Auteur: Jerry Groot
Leestijd: 5 min

Jerry Groot – Eigenaar en Consultant

De zorg verandert, wij helpen praktijken om mee te bewegen maar wel hun eigen karakter te behouden.

Niet gecontracteerde zorg en marketing op specialisaties

In dit artikel lees je: 

 • Waarom zorgprofessionals wel of geen contract hebben 
 • Welke zorgconsument geen contract, geen probleem vind 
 • Hoe je zonder contract toch een sterke marktpositie kan hebben

Weinig tevredenheid over zorgverzekeraars

Van alle zorgondernemers die wij spreken, zijn er maar weinig tevreden over de rol van de zorgverzekeraars. Met het ontbreken van onderhandelingsruimte, de lage tarieven en de grote administratieve last wordt de zorgverzekeraar gezien als een noodzakelijk kwaad. 

Waarom noodzakelijk? Ondanks dat bijvoorbeeld tot wel 84% van de paramedici zegt ontevreden te zijn over het contracteerproces, werkt slechts 2% tot 4% contractvrij. Ze geven aan de patiënt niet met extra kosten op te willen zadelen en met name ook zekerheid te hebben van inkomen en betaling van de geleverde zorg. 

In de GGZ loopt het aandeel contractvrije aanbieders de laatste jaren op tot 8% a 9%. De voornaamste redenen hiervoor zijn om de administratieve lasten te beperken, zich niet aan omzet normen te hoeven houden en zelf het tarief te kunnen bepalen. 

Ook willen zij geen inmenging in de behandeling. De meesten zien geen verband tussen de kwaliteit van behandelingen als dit wel of niet onder een zorgcontract valt. Patiënten die voor niet gecontracteerde aanbieders kiezen geven zelfs aan dat een ruimer aanbod hebben, kortere wachtlijsten en meer behandel vrijheid.

Geen contract? Geen probleem

Voor zorgprofessionals – of dit nu in de paramedische branche, GGZ of mondzorg is – zijn er groeiende redenen om geen contracten meer af te sluiten. Voor praktijken die al wat langer bestaan is deze verandering van koers natuurlijk niet makkelijk. Die zal en kan dan ook stapsgewijs worden gemaakt. 

Startende zorgondernemers kunnen direct koers zetten op het aantrekken van de moderne zorgconsument. Een typische persona hiervan is de werkende, stedelijke mens tussen de 20 en 55 jaar met een inkomen waarvan zorg kan worden betaald. 

Naast de mogelijkheid tot het interpreteren van paramedische en mondzorg informatie, is ook anno 2021 ook geen taboe meer om actief naar psychische hulp te zoeken. En met de toename en/of groeiende erkenning van psychische klachten ligt ook voor bijvoorbeeld psychologen hier een grote kans om die zorgconsument rechtstreeks te bereiken.

Een groeiende groep zorgconsumenten vindt geen contract geen probleem.

Sterke marktpositie met online marketing

Content is king geldt al een paar jaar in verschillende bedrijfstakken. En zo inmiddels ook in de eerstelijns zorg. De volumes van zoekopdrachten in Google liegen er niet om: Mensen oriënteren zich veel en vaak als het gaat om de gezondheid. En in het bijzonder natuurlijk de eerder omschreven persona. 

Dat oriëntatieproces kent meerdere instapmomenten. Zo kan het zijn dat iemand wat algemene vragen heeft over rugpijn of vermoeidheid. Het wordt met name interessant als deze vragen zich specifiek richten tot bijvoorbeeld een olecranon breuk, emdr therapie of de kosten van implantaten. 

Het informeren en bereiken van deze mensen is een duurzaam en langdurig proces en kent geen quick-fixes. Een paar maanden adverteren op facebook in jouw regio brengt deze mensen niet naar jouw praktijk. 

Wat wel werkt is het consequent en frequent schrijven van inhoudelijke, rijke blogartikelen op jouw website. Ook hier houd het niet op bij een paar blogs in een paar maanden. De zorgondernemers die hiermee succesvol zijn, investeren een paar jaar in content en bouwen met tientallen blogs een sterke autoriteit op binnen Google.

Niet gecontracteerde zorg

Continue stroom zorgvragers naar jouw website

Als je dit dus een paar jaar volhoud, zijn bezoekersaantallen van drie, vijf of soms wel tienduizend per maand te realiseren. En natuurlijk zitten hierbij ook mensen die wel degelijk leunen op hun zorgverzekering. 

Maar stel je eens voor dat je van deze bezoekers 0.5% kan omzetten in betalende klanten. Dat zijn 25 nieuwe klanten per maand. Elke maand. De overige wiskunde laten wij aan jouz over. 

De afgelopen jaren hebben wij meerdere zorgondernemers geholpen dit te realiseren. Het vergt tijd, geduld en bereidheid om te investeren. Maar het is echt the way to go om jezelf als zorgondernemer onafhankelijk(er) in de markt te zetten.

Wie is Medifactor

Wij zijn er voor zorgorganisaties die een duidelijke koers willen varen.

Of het nu gaat om groei voor jouw praktijk, cliënten aantrekken die bij jouw specialisme passen, het borgen van jouw identiteit in de zorgketen of het effectiever helpen van bestaande cliënten. Medifactor helpt jou stapsgewijs deze doelen te bereiken.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Telefoongesprek met een online zorgmarketing expert

  +31 (0)850292512

  [email protected]

  Blijf op de hoogte

  Uitgelichte Artikelen

  ×

  Welkom!

  Zorgpraktijk winstgevend maken? Stel vrijblijvend al je vragen

  × Sparren met Medifactor